ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

14 Jan 2019 /

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza) ที่สามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ทุกปี และเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายเชื้อทางการหายใจ ไอ จาม มักจะระบาดเป็นช่วง ๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในปี 2560 พบผู้ป่วยทั่วประเทศเกือบ 2 แสนราย วัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อควบคุมโรค

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนฉีดชนิดเชื้อตายหลายสายพันธุ์รวมกันตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโรคประจำปี นอกจากลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว ยังสามารถลดความรุนแรงของอาการโรค และความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นอีกด้วย หากเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดทั่วไปได้ การฉีดวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก ๆ ปี เนื่องจากเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไป สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ควรฉีดช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) จะเหมาะสมที่สุด โดยจะฉีดให้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก ซึ่งได้แก่

-   ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

-   เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

-    หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

-    ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน

-    ผู้ที่มีโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน หอบหืด หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

-    บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นประจำ

นอกจากนี้เด็กอายุมากกว่า 2 ปี หรือผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรง ก็สามารถฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมได้

          สำหรับผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนนี้หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน คือ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง และผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ควรเลื่อนการฉีดไปก่อน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไปแตกต่างกัน และป้องกันได้อย่างไร

อย. เตือน เข้าหนาว ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด