ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยากัญชาได้อย่างไร

12 Jul 2019 /

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยากัญชาได้อย่างไร

ผู้ป่วยต้องการใช้กัญชารักษาโรค

-ไม่สามารถซื้อสารสกัดกัญชาใช้เองผิดกฎหมาย

-กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

-สถานพยาบาล (ยส.5)

-แพทย์ผ่านการอบรม

แพทย์พิจารณาว่าต้องรักษาด้วยกัญชา

-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชา(ที่ได้รับจากสถานที่ผลิตมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

-รักษาด้วยวิธีอื่น(ยากัญชาไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการใช้รักษาโรค)


บทความที่เกี่ยวข้อง