วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือนเพื่อป้องกัน “ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด 19 (Covid-19)”

10 Mar 2020 /

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สามารถทำได้โดย

          1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค”
“ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่

                    - แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ

                    - สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค

                    - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ

                    - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ

                    - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรค

                   - ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้

                   - กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรก
จะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

          2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ

          3. ห้ามใช้เช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง

          4. ห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

การป้องกันตัวเองจาก“โรคโควิด-19 (Covid-19)”สามารถทําได้ด้วยการ

  1. กินร้อน ช้อนส่วนตัว
  2. ล้างมือให้สะอาด
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน
  4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ