คิดจะทิ้ง ก็ต้องทิ้ง “หน้ากากอนามัย” ให้ถูกวิธี

13 Apr 2020 /

           “หน้ากากอนามัย” คือ หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค จึงจัดเป็นขยะติดเชื้อ ดังนั้น การกำจัดหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อไม่ให้กลายเป็นต้นตอใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อโรค วันนี้เรามีข้อแนะนำเกี่ยวกับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องมาฝาก

          ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียง “พับ ม้วน ทิ้ง” ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1. ถอดหน้ากากโดยห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก

          2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน

          3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก

          4. ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ               

          5. เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)

          6. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ

          7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ 


บทความที่เกี่ยวข้อง