ใช้ยาซ้ำซ้อนกัน ระวังเสี่ยงเชื้อดื้อยา

25 Aug 2020 /

การใช้ยาเกินความจำเป็นหรือการใช้ยาที่มีข้อบ่งใช้ซ้ำซ้อนกัน นอกจากจะทำให้ผู้ใช้ยาต้องมีรายจ่ายในการซื้อยาแล้ว อาจทำให้ผู้ใช้ยาได้รับปริมาณยาที่มากเกินไป จนไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้ยาได้  

          โดยยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) และไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ซ้ำซ้อนกัน

          ซึ่งยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุการติดเชื้อมาจากแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ หู คอ จมูก และผิวหนัง

          ส่วนยาไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย โดยเฉพาะเมื่อมีตุ่มหนอง หรือเป็นแผลมีหนองที่ผิวหนังจะใช้ยาตัวนี้ แต่บางกรณีมีการใช้ยาไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) ในการรักษาการติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

          จะเห็นได้ว่าหากนำยา 2 ตัวนี้มาใช้ร่วมกันแล้วอาจจะทำให้ผู้ใช้ยาได้รับยาเกินความจำเป็น และอาจเสี่ยงเกิดเชื้อดื้อยาได้ จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) ผสมไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) จำนวน 3 ทะเบียนตำรับ ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขทะเบียนตำรับยา

ชื่อการค้า

1

2A 11/47

COMPLISCAN

2

2A 24/60

CAMPLICON

3

2A 1/61 (E)

COMPLICILLIN

          เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ยา แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง