เมทิลแอลกอฮอล์ทำให้ตาบอดได้ จริงหรือ?

18 Jan 2021 /

          จากภาวะระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือเชื้อโควิด-19ไปทั่วโลก ทำให้แอลกอฮอล์กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ และการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำสามารถช่วยลดการแพร่กระจาย และการติดต่อของเชื้อไวรัสได้ 

          ถึงแม้แอลกอฮอล์จะมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ทุกประเภทที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ อีกทั้งแอลกอฮอล์บางประเภทสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อีกด้วย

          ดังนั้นคำถามที่ว่าเมทิลแอลกอฮอล์ทำให้ตาบอดได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ จริง เมทิลแอลกอฮอล์สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการดื่ม สัมผัส/ระเหยเข้าตา ซึมผ่านผิวหนัง และการสูดดม จะเกิดพิษหลังจากที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง โดยพิษเกิดขึ้นได้กับหลายระบบของร่างกาย 

พิษต่อตาจะเกิดขึ้นเมื่อดื่มเมทิลแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจนมีความเข้มข้นในเลือด 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป ซึ่งทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

  • ตาพร่ามัว
  • ตาสู้แสงไม่ได้
  • เห็นภาพขาวจ้า
  • ตาบอด

           นอกจากนี้การได้รับเมทิลแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นห้ามดื่มเมทิลแอลกอฮอล์เพราะเป็นพิษต่อร่างกาย และในกรณีที่เมทิลแอลกอฮอล์ระเหยเข้าตา หรือเผลอเอามือสัมผัสกัเมทิลแอลกอฮอล์ขยี้ตาก็สามารถเกิดอันตรายต่อตาได้เช่นกัน โดยทำให้ระคายเคืองตา และเยื่อบุตาอักเสบ ดังนั้นแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ทีปลอดภัยสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ได้แก่ 

  1. เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยปริมาตร (v/v) ขึ้นไป
  2. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 70 – 90 โดยปริมาตร (v/v) 

           โดยขณะใช้ต้องมีระยะเวลาสัมผัสกับแอลกอฮอล์ 20 – 30 วินาทีจึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่ควรนำมือมาจับตาหรือขยี้ตา หากแอลกอฮอล์เข้าตาไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ประเภทใดก็ตามให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันที 

           เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานโดยสังเกตจากเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดก่อนใช้ แอลกอฮอล์เป็นวัตถุไวไฟ ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


บทความที่เกี่ยวข้อง