เมารถ เมาเรือ ทำอย่างไรดี

19 Feb 2021 /

อาการเมารถ เมาเรือ เป็นปัญหารบกวนการเดินทางของใครหลาย ๆ คน ซึ่งมักเกิดเมื่อต้องโดยสารยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ เรือ หรือเครื่องบิน

          อาการเมารถ เมาเรือเกิดจากประสาทรับรู้การเคลื่อนไหวของหูชั้นในทำงานผิดปกติ มักจะมีอาการ

          1. วิงเวียนศีรษะ

          2. คลื่นไส้ อาเจียน

          3. เหงื่อออก กระสับกระส่าย

          4. อ่อนเพลีย

          เมื่อเกิดอาการเมารถ เมาเรือ การเที่ยวก็คงไม่สนุกแล้ว เราจะกินยาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาติดตามกันเลย

          ยาที่นิยมกิน ได้แก่ ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) เช่น Cyclizine หรือ Dimenhydrinate แนะนำให้กินยา 1 เม็ดก่อนออกเดินทาง 30 นาที ซึ่งอาการข้างเคียง อาจทำให้มีอาการปากแห้ง คอแห้งง่วงนอนได้

โดยการใช้ยาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

          นอกจากการกินยาแล้ว หากต้องเดินทางแนะนำให้

1. หากนั่งรถควรเลือกนั่งที่เบาะหน้า การโดยสารเรือหรือเครื่องบินก็ควรเลือกนั่งตรงกลางลำ

2. อย่าปล่อยให้ท้องว่าง หรือไม่ควรกินอาหารจนอิ่มมากเกินไปก่อนเดินทาง เพราะจะกระตุ้นอาการเมารถ เมาเรือ ได้ง่ายขึ้น

3. หลับตาขณะเดินทาง ไม่จ้องมองสิ่งที่เคลื่อนไหวได้

4. ในกรณีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่ควรกินยา เสี่ยงเกิดอันตรายจากการง่วงนอนได้