ไม่ควรนำยาของผู้ใหญ่แบ่งครึ่งให้เด็กกิน

19 Apr 2021 /

       หลายคนเข้าใจว่ายาเด็กคือยาผู้ใหญ่แบ่งครึ่ง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากระบบอวัยวะภายในของเด็กยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่ ทำให้การดูดซึม และการขับยาออกแตกต่างกัน ดังนั้นปริมาณยาที่ใช้กับเด็กโดยมาก ต้องผ่านการคำนวณขนาดยาจากอายุ หรือน้ำหนักโดยแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง และต้องใช้ยาสำหรับเด็กจึงจะเหมาะสมที่สุด

      การแบ่งครึ่งเม็ดยาผู้ใหญ่เพื่อใช้บรรเทา/รักษาในเด็ก จะทำเมื่อยาสำหรับเด็กหมด หรือไม่สามารถหายาได้ในเวลานั้น ซึ่งต้องเป็นยาที่แพทย์ หรือเภสัชกรสั่งจ่าย และระบุว่าสามารถแบ่งครึ่งได้เท่านั้น ห้ามซื้อยามาแบ่งให้เด็กรับประทานเองโดยเด็ดขาด เพราะไม่ใช่ยาทุกชนิดที่สามารถนำมาแบ่งเม็ดยาได้ ยาบางตัวเป็นยาที่มีการปลดปล่อยตัวยาสำคัญแบบพิเศษ การทำลายเม็ดยาโดยการบด ป่น หรือแบ่งครึ่งจะทำให้การปลดปล่อยตัวยาสำคัญลดประสิทธิภาพไป จึงไม่ได้ผลการรักษาเท่าที่ควร

      ยิ่งไปกว่านั้นการตอบสนองต่อยาของเด็กกับผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน หากเด็กได้รับยาปริมาณเกินมาเพียงนิดเดียวจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ และปริมาณยาอาจเกินระดับที่ทำให้เกิดพิษได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยาบางชนิดยังมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก และรบกวนการเจริญเติบโตของร่างกาย ทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้

     ดังนั้นก่อนจะให้ยาแก่เด็กควรระลึกไว้เสมอว่า “เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก” เพื่อความปลอดภัยไม่ควรแบ่งครึ่งยาให้เด็กใช้เอง แนะนำให้ใช้ยาสำหรับเด็กภายใต้คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด