ยาแก้ปวดยอดนิยม ใครบ้างควรระวัง

27 Sept 2021 /

สำหรับหลาย ๆ คน ยาแก้ปวด มักเป็นยาที่ถูกใช้บ่อย ๆ ในผู้ที่มีอาการปวด หรือมีไข้ แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว การเลือกใช้ยาแก้ปวดจะต้องระวังเป็นพิเศษ เรามาติดตามกันเถอะว่า มีโรคใดบ้างที่ควรระมัดระวังในการกินยาแก้ปวด

          1. ยาพาราเซตามอล (Paracetamol)

          ยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวด ลดไข้      

          ผู้ที่เป็นโรคตับควรระวังในการกินยาพาราเซตามอล เพราะอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดพิษต่อตับได้มากขึ้น

          2. ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)

          เป็นยาที่ใช้แก้ปวด ลดไข้ และสามารถบรรเทาอาการอักเสบได้ ควรกินยาหลังอาหารทันที แล้ว
ดื่มน้ำตามมาก ๆ

          โดยผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ผู้ที่มีแผลในทางเดินอาหารระยะเฉียบพลันผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดบกพร่อง ผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หญิงมีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มนี้

          จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ไม่ควรหาซื้อยามาใช้เอง ก่อนใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง