อย. แนะ อ่านฉลาก อย่างฉลาด ห่างไกลเบาหวาน

15 Nov 2020 /

           วันเบาหวานโลก อย. แนะผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากฉลาก หวาน มัน เค็ม เพื่อช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ได้รับในแต่ละวัน เช็คข้อมูลบนฉลาก GDA ก่อนซื้อ ลดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

           นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งโรคเบาหวานถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่คุกคามประชากรทั่วโลก อาการเบื้องต้นของโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ กินจุ แต่น้ำหนักลด เป็นแผลหายยาก ชาปลายมือ ปลายเท้า ตาพร่ามัว ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่สำคัญ คือ การมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยว บริโภคผัก ผลไม้ น้อย รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเบาหวาน จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารหวาน ส่งเสริมให้มีการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (GDA) โดยข้อมูลบนฉลากจะช่วยในการควบคุมการได้รับพลังงาน หรือการบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียม นอกจากนี้ยังช่วยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลหรือต้องการลดปริมาณน้ำตาล เพื่อลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ควรเลือกบริโภคอาหารหรือขนมขบเคี้ยวที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย

           ทั้งนี้ บนฉลาก GDA ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ (1) จำนวนครั้งที่แนะนำให้บริโภค (ควรแบ่งรับประทาน) (2) ปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะได้รับเมื่อบริโภคอาหารทั้งบรรจุภัณฑ์ (3) ปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคได้ต่อวัน การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม เป็นตัวช่วยบอกให้เราสามารถควบคุมการบริโภค เลี่ยง อาหาร หวาน มัน เค็ม จากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแนะผู้บริโภคอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม โดยพิจารณาปริมาณน้ำตาลที่จะได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารหรือขนมต่อวัน และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หันมารับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จากสื่อออนไลน์ของ อย. หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai