ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง MADAME Organic PROTEIN ALGAE โปรตีนสาหร่าย (กล่องสีเงิน)

8 Oct 2018 /

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพบประกอบของปรอทและกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ
ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้
*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2561


บทความที่เกี่ยวข้อง