กาเฟอีน ค้นหาพบ 18 รายการ

เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนมอนสเตอร์ ที่คาดว่าทำให้เด็กเสียชีวิตไม่มีการนำเข้าในไทย

07/11/2555

กรณีข่าวเด็กหญิงจากรัฐแมริแลนด์วัย 14 ปี เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นจากภาวะกาเฟอีนเป็นพิษ ภายหลังจากดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนยี่ห้อมอนสเตอร์ 2 กระป๋องในเวลา 24 ชั่วโมง โดยทางคร

ข่าว

อย. เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ อ้างลดน้ำหนัก

23/08/2555

ตามที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์พบกาแฟผสมไซบูทรามีน อวดสรรพคุณลดน้ำหนัก ขายเกลื่อนโดยเฉพาะตามตลาดนัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกาแฟที่มีฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ และขายในรูปแบบกาแฟสำเร็จรูปบรรจุในกร

ข่าว

อย. เตือน ผู้บริโภค ระวังลูกเล่นโฆษณา หวังแฝงโอ้อวดสรรพคุณ

28/09/2553

ผู้ประกอบการหัวใส ใช้ลูกเล่นโฆษณาสารอาหารแฝงคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ ไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องขออนุญาตจาก อย. ปัจจุบันมีการโฆษณาอาหารในลักษณะไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์

ข่าว

อย. ทดลองใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จับมือกับโรงเรียนลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ของนักเรียนตั้งแต่แรกเข้าชั้นมัธยม

23/06/2558

อย. สร้างมิติใหม่ ดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2558 มุ่งหารูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยจัดทำแผนการเรียนรู้ 9 แผนกิจกรรมทดลองกับ

ข่าว

อย. ทดลองรูปแบบ เน้นกระตุ้นเด็กให้ รับรู้ ตระหนัก เชื่อ และปฏิบัติตาม มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนนำร่อง

26/06/2558

     อย. ใช้แนวคิดใหม่ในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2558 มุ่งหารูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  เน้นเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค  ก

ข่าว

อย. ปลุกกระแสเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลักดันรูปแบบ (Model) ให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

25/08/2558

อย. เผย ผลสำเร็จพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 หลังจัดทำโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.ต้น ออกแบบสร้างแผนกิจกรรมการ

ข่าว

อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไกลโรค NCDs

27/02/2560

อย. เผย โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน พุ่งสูง ดึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนร่วมโครงการฉันดีมีสุข ถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโ

ข่าว

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 2 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

17/03/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 2 เชิญพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดจำนวนกว่าร้อย พร้อมถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื

ข่าว

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 3 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

10/04/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 3 ถวายความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแด่พระสงฆ์เพื่อส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผ

ข่าว