ภาวะพร่องเอนไซม์ ค้นหาพบ 1 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (1) อินโฟกราฟิก (1)

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

12/09/2561

เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของโครโมโซม X มักพบในเพศชาย ซึ่งการขาดเอนไซม์ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ดังนั้น ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นั้น ควรระมัดระวังทั้งในเรื่องของก

อินโฟกราฟิก