ยาแก้แพ้ ค้นหาพบ 25 รายการ

กินยาบางชนิด อย่าคิดขับรถ อาจพบยมบาล

05/02/2550

กินยาบางชนิด อย่าคิดขับรถ อาจพบยมบาล การกินยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาคลายเครียด และยาแก้เวียนศีรษะบางชนิดแล้วขับรถ เสี่ยงมากต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพราะยาเหล่านี้มีตัวยาบางชนิดที่ออก

แอนิเมชัน