ลอราทาดีน ค้นหาพบ 2 รายการ

ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

22/06/2561

ในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ อาจจะเกิดอาการป่วยได้อยู่หลายครั้งและจำเป็นต้องใช้ยา แต่กังวลว่าใช้แล้วจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากเคยได้ยินมาว่ายาบางชนิดอาจมีผลร้ายแรงต

อินโฟกราฟิก