โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

อย. จับมือ สถาบันโภชนาการ ลงนาม MOU พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายบนฉลากอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

10/09/2558

อย. สนองนโยบาย รมว.สธ. คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รุดจับมือ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่ง

ข่าว

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู้ภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

18/05/2559

อย.จับมือคณะทำงานภาคประชาชนร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคต่าง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ใ

ข่าว

สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

14/03/2560

สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สื่อออนไลน์

Healthier Choice ลดความเสี่ยงก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

14/03/2560

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus

สื่อออนไลน์

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ

18/09/2560

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 2.โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovasc

อินโฟกราฟิก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มหันตภัยใกล้ตัว

05/10/2560

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มหันตภัยใกล้ตัว

สื่อออนไลน์

วิธีเอาตัวรอด จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

05/10/2560

วิธีเอาตัวรอด จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สื่อออนไลน์

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว

25/04/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus

สื่อออนไลน์

Survivor ภารกิจต้องรอด ตอนที่ 13 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

07/06/2560

Survivor ภารกิจต้องรอด ตอนที่ 13 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แอนิเมชัน

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 2 กินอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

18/04/2560

สารคดีชุด ตั้งสติก่อนใช้ ห่างไกลอันตราย ตอนที่ 2 กินอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

วิดีโอ