โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ

18/09/2560

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 2.โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovasc

อินโฟกราฟิก

สุขภาพดีเลือกได้ เลือกที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ

17/05/2560

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง โซเดียมสูง น้ำตาลสูง กรดไขมันอิ่มตัวสูง ในขณะที่บริโภคผักแ

อินโฟกราฟิก

บริโภคอย่างไร...ไม่เสี่ยงโรค NCDs

23/11/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่พบมากในประชากรของประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ คือ การบริโ

อินโฟกราฟิก

สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice)

23/11/2561

เป็นสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่อ

อินโฟกราฟิก

กินอย่างปลอดภัย ไม่หลงเชื่อตามโฆษณาลวง

23/11/2561

เพื่อป้องกันการบริโภคอาหารที่มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่าง ๆ ก่อนที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เราควรอ่าน และพิจารณาเลือก

อินโฟกราฟิก

กินอย่างปลอดภัย ไม่หลงเชื่อตามโฆษณาลวง (ต่อ)

23/11/2561

นอกจากการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ไม่ให้มากเกินความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดอาการเจ็บป่วยและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ แล้ว ควรหลีกเลี่ย

อินโฟกราฟิก

เลือกกระเช้าปีใหม่ที่ติดฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) กันเถอะ

19/12/2561

เผลอแปปเดียว ก็จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้ว ได้เวลาเลือกของขวัญวันปีใหม่กันแล้วล่ะ ซึ่งของขวัญที่เป็นที่นิยมในทุก ๆ ปี ก็คงหนีไม่พ้นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเราจะมีหลักการเลือกกระเช้าย

อินโฟกราฟิก