โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

คู่มือ ฉันดีมีสุข

15/03/2560

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภท ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ำหวาน น้ผลไม้ อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยมีการวิจัยพบว

E-BOOK

คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

09/12/2561

การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่มากเกินไป เสี่ยงให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs (เช่น เบาหวาน ความดัน ไต) ... ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคดังกล่าว และวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ ฉลา

E-BOOK