โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สัญลักษณ์นี้เพื่อคนรักสุขภาพ

05/10/2560

ฉลาก คือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับอาหารที่คุ้มค่า สมประโยชน์ หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าข้อมูลบนฉลากช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปท

Factsheet

ป้องกันการโฆษณาหลอกลวงด้านสุขภาพอย่างไร

05/10/2560

ประชากรไทยพบปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและใส่ใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ในลักษณะหลอกลวง หรือโอ้อวดสรรพค

Factsheet