โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

อย. จับมือ สถาบันโภชนาการ ลงนาม MOU พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายบนฉลากอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

10/09/2558

อย. สนองนโยบาย รมว.สธ. คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รุดจับมือ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่ง

ข่าว

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน ร่วมเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู้ภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

18/05/2559

อย.จับมือคณะทำงานภาคประชาชนร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคต่าง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ใ

ข่าว

อย.รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน เร่งรณรงค์ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก”

26/06/2557

อย.ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก” เน้นสร้างเครือข่ายงานด้านการให้มีความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารอย่า

ข่าว

อย. ปลุกกระแสเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลักดันรูปแบบ (Model) ให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

25/08/2558

อย. เผย ผลสำเร็จพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 หลังจัดทำโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.ต้น ออกแบบสร้างแผนกิจกรรมการ

ข่าว

อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการ สมัครใช้ “สัญลักษณ์โภชนาการ” เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดบริโภค หวาน มัน เค็ม

05/04/2559

อย. มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการปรับสูตรอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อสมัครเข้ารับการพิจารณาใช้สัญลักษณ์โภชนาการติดบนฉลากอาหาร เป็นเครื่องหมายให้ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็

ข่าว

มิติใหม่ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ประกาศฯ ใช้ “สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo)” แล้วภาคเอกชนขานรับนโยบาย พร้อมปรับสูตรอาหาร หวังให้ผู้บริโภคสุขภาพดี

24/05/2559

อย. เดินหน้า ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รุดหารือแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์ &ldqu

ข่าว

สธ. “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย”ตลอดห่วงโซ่

13/06/2559

สธ. ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. จัดงานประชุมวิชาการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงวิชาการและสร้างค

ข่าว

สธ. ออกประกาศ เพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA

08/08/2559

กระทรวง สธ. ออกประกาศ เพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ หรือฉลากหวานมันเค็ม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็

ข่าว

อย. ยุค 4.0 ก้าวล้ำ คิดค้นนวัตกรรมสื่อการสอน ด้วยเทคโนโลยี AR เพิ่มการเรียนรู้ ปลูกฝังเยาวชน บริโภคอาหารปลอดภัย

29/08/2559

อย. ยุค 4.0 ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเยาวชน พัฒนาสื่อการสอนในโครงการอาหารปลอดภัยให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 ครอบคลุมโรงเรียนทุกภาค คิดค้นนวัตกรรม สอดแทรกเข้าไปในแผนการเรียนรู้ “อ่

ข่าว

สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

31/08/2559

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่อ

ข่าว