โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 87 รายการ

สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

14/03/2560

สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สื่อออนไลน์

Healthier Choice ลดความเสี่ยงก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

14/03/2560

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus

สื่อออนไลน์

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มหันตภัยใกล้ตัว

05/10/2560

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มหันตภัยใกล้ตัว

สื่อออนไลน์

วิธีเอาตัวรอด จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

05/10/2560

วิธีเอาตัวรอด จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สื่อออนไลน์

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว

25/04/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Rounded Rectangle: ประกอบด้วย 1.โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus

สื่อออนไลน์

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

19/05/2557

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันผลักดันจัดทำเป้าหมายเชิงสมัครใจในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารสำเร็จรูป ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เครื่องปร

สื่อออนไลน์

แผ่นพับอ่านฉลาก อย่างฉลาด

11/06/2557

การอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับอาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปตรงตามความต้องการ เนื่องจากฉลากอาหารเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่จะบอกว่าอาหารนั้นผลิตที่ใด มีส่วนประกอ

สื่อออนไลน์

อ่านฉลากได้ก็ไกลโรค NCDs

14/03/2560

อ่านฉลากช่วยได้ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สื่อออนไลน์

ภาพรวมการโฆษณาหลอกลวง

14/03/2560

ประชากรไทยพบปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและใส่ใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ในลักษณะหลอกลวง หรือโอ้อวดสรรพคุณเกิ

สื่อออนไลน์

โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมาะสมพระสงฆ์สุขภาพดี ไกลโรค NCDs

24/04/2560

อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ถวายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแด่พระสงฆ์ หวังผลให้พระสงฆ์มีส

สื่อออนไลน์