ค้นหาพบ 555 รายการ

อย. ปรับเครื่องมือแพทย์ ให้เข้ากับสากล และเพิ่มขีดการแข่งขัน

08/08/2556

อย. ปรับเครื่องมือแพทย์ ให้เข้ากับสากล และเพิ่มขีดการแข่งขัน

อินโฟกราฟิก สื่อออนไลน์

อย.ลดการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและเพิ่มระบบออนไลน์เน็ต

09/08/2556

อย.ลดการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและเพิ่มระบบออนไลน์เน็ต

อินโฟกราฟิก สื่อออนไลน์

2 ขั้นตอนขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารแบบใหม่ อนุมัติง่ายๆ ใน 20 วัน

09/08/2556

พลิกโฉมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารโดยอาหารยังปลอดภัยแต่ง่ายกว่าเดิม

อินโฟกราฟิก สื่อออนไลน์

ไขข้อข้องใจ ? เครื่องหมาย อย.บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

21/08/2556

ไขข้อข้องใจ ? เครื่องหมาย อย.บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อินโฟกราฟิก

อย.กับการเข้าถึงยาของประชาชน

21/08/2556

อย.กับการเข้าถึงยาของประชาชน

อินโฟกราฟิก

ก่อนอ้วน ! หวานมันเค็มแค่ไหน (อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน)

24/01/2557

ก่อนอ้วน ! หวานมันเค็มแค่ไหน (อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน)

อินโฟกราฟิก

7 ประโยชน์ฉลาก หวาน มัน เค็ม

12/03/2557

7 ประโยชน์ฉลาก หวาน มัน เค็ม

อินโฟกราฟิก

ยาปฏิชีวนะ...ความเชื่อผิดที่ต้องคิดใหม่

12/03/2557

ความเชื่อผิดๆ..ยาปฏิชีวนะ

อินโฟกราฟิก

รู้ภัยร้าย...ยาปฏิชีวนะ

12/03/2557

ภัยร้าย...ยาปฏิชีวนะ

อินโฟกราฟิก

สวยอย่างฉลาด!! แค่อ่านฉลากเครื่องสำอาง

12/03/2557

สิ่งที่ต้องสังเกตใน ฉลาก !! 1.ชื่อเครื่องสำอาง 2.ประเภทหรือชนิด 3.สารที่ใช้เป็นส่วนผสม 4.วิธีใช้ 5.คำเตือน(ถ้ามี) 6.ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า 7.ปริมาณสุทธิ 8.เดือนปีที่ผ

อินโฟกราฟิก