Loratadine ค้นหาพบ 2 รายการ

อย. แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ลอราทาดีน

28/11/2561

อย. แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ “ลอราทาดีน” มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการยาซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และได้มีการเฝ้าระวังติดตามผลข้างเคียงบนพื้นฐานของ

ข่าว