กาเฟอีน ค้นหาพบ 19 รายการ

อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไกลโรค NCDs

27/02/2560

อย. เผย โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน พุ่งสูง ดึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนร่วมโครงการฉันดีมีสุข ถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโ

ข่าว

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 2 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

17/03/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 2 เชิญพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดจำนวนกว่าร้อย พร้อมถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื

ข่าว

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 3 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

10/04/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 3 ถวายความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแด่พระสงฆ์เพื่อส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผ

ข่าว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3/2555 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2555

16/09/2556

เรื่องเด่นประจำฉบับ - ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการลดปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยทรายทีมีฟอส- อาหาร (ไม่) ปลอดภัย ... ผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์- การสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริ

E-BOOK

คู่มือ ฉันดีมีสุข

15/03/2560

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภท ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ำหวาน น้ผลไม้ อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยมีการวิจัยพบว

E-BOOK

หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมพร้อมกัน

19/12/2560

หลายคนชอบดื่มชา กาแฟ หรือบางคนต้องทำงานจนดึก เลยมีความคิดที่ว่า ต้องดื่มชา กาแฟ เพื่อไม่ให้ง่วง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้น ล้วนแล้วแต่มีกาเฟอีนเป็นส่วนป

อินโฟกราฟิก

หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมพร้อมกัน

19/12/2560

หลายคนชอบดื่มชา กาแฟ หรือบางคนต้องทำงานจนดึก เลยมีความคิดที่ว่า ต้องดื่มชา กาแฟ เพื่อไม่ให้ง่วง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้น ล้วนแล้วแต่มีกาเฟอีนเป็นส่วนป

4 เรื่องที่เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน

14/12/2561

การวางแผนการมีลูกต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น จำเป็นต้องคุมกำเนิดเอาไว้ก่อน และตัวเลือกของการคุมกำเนิดแรก ๆ คือ ยาคุมกำเนิด แต่คนส่วนใหญ่ยังคงมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุ

อินโฟกราฟิก

ชาเขียว ดื่มแล้ว อันตราย ไม่เป็นความจริง

14/05/2562

จากกระแสในโลกออนไลน์ที่ให้ข้อมูลว่า การดื่มชาเขียว ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น ชาเขียว ก็คือ ชาจากใบชาสดที่ทำแห้งด้วยความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติยาวน

เช็ก ชัวร์ แชร์