ค้นหาพบ 185 รายการ

ยาปฏิชีวนะ

02/04/2561

ยาปฏิชีวนะ "ใช้ถูกเป็นมิตร" "ใช้ผิดเป็นภัย" รู้หรือไม่!? ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส่วนใหญ่มักเรียกยาปฏิชีวนะ ผิดว่าเป็น ยาแก้อักเสบ ทำให้เกิดความเข้า

สื่อออนไลน์

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

02/04/2561

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์ รู้หรือไม่!? ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส่วนใหญ่มักเรียกยาปฏิชีวนะ ผิดว่าเป็น ยาแก้อักเสบ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการใช้ยา

สื่อออนไลน์

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ

02/04/2561

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา" รู้หรือไม่!? ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส่วนใหญ่มักเรียกยาปฏิชีวนะ ผิดว่าเป็น ยาแก้อักเสบ ทำให้เกิดความเข้าใจผิ

สื่อออนไลน์

การบริโภคน้ำปะนะ

05/03/2561

การบริโภคน้ำปะนะ

สื่อออนไลน์

การใช้ผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย

05/03/2561

การใช้ผลิตภัณฑ์ยาอย่างปลอดภัย

สื่อออนไลน์

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากชุดสังฆทาน

05/03/2561

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากชุดสังฆทาน

สื่อออนไลน์

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์

05/03/2561

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ" สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้

สื่อออนไลน์

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเลือกสังฆทานอย่างปลอดภัย

05/03/2561

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเลือกสังฆทานอย่างปลอดภัย

สื่อออนไลน์

การใช้ยาอย่างปลอดภัย ยาเสื่อมคุณภาพอย่าใช้

05/03/2561

การใช้ยาอย่างปลอดภัย ยาเสื่อมคุณภาพอย่าใช้

สื่อออนไลน์

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัย

05/03/2561

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัย

สื่อออนไลน์