โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 92 รายการ

สธ. ออกประกาศ เพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA

08/08/2559

กระทรวง สธ. ออกประกาศ เพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ หรือฉลากหวานมันเค็ม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็

ข่าว

อย. ยุค 4.0 ก้าวล้ำ คิดค้นนวัตกรรมสื่อการสอน ด้วยเทคโนโลยี AR เพิ่มการเรียนรู้ ปลูกฝังเยาวชน บริโภคอาหารปลอดภัย

29/08/2559

อย. ยุค 4.0 ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเยาวชน พัฒนาสื่อการสอนในโครงการอาหารปลอดภัยให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 ครอบคลุมโรงเรียนทุกภาค คิดค้นนวัตกรรม สอดแทรกเข้าไปในแผนการเรียนรู้ “อ่

ข่าว

สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

31/08/2559

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่อ

ข่าว

อย. แนะผู้บริโภค รับปีใหม่ เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสัญลักษณ์ “Healthier Choice” เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ห่างไกลโรค NCDs

06/12/2559

อย. แนะผู้บริโภค รับปีใหม่ เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “Healthier Choice” เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ห่างไกลโร

ข่าว

สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ

27/12/2559

ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ บิ๊กซี ติวานนท์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และแนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าที่แสดงฉลากรวม พร้อมแนะการจัดกระเช้าด้วยต

ข่าว

15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

02/02/2560

อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย. น้อย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้เย

ข่าว

อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไกลโรค NCDs

27/02/2560

อย. เผย โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน พุ่งสูง ดึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนร่วมโครงการฉันดีมีสุข ถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโ

ข่าว

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ

01/03/2560

อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย จัดงานเปิดตัวรถแอร์โดยสารสาธารณะเที่ยว

ข่าว

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลดหวาน มัน เค็ม

09/03/2560

อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดง

ข่าว

อย. นำเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

17/03/2560

อย. นำเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่ว