ค้นหาพบ 401 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (401) วิดีโอ (401)

น้ำส้มสายชู ตอน แกะสลักบ้านถวาย เชียงใหม่

13/01/2549

อ่านฉลากก่อนซื้อ ต้องระบุประเภทน้ำสมสายชู แสดง ปริมาณกรดน้ำส้มกี่เปอร์เซ็นต์, เครื่องหมาย อย., ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต, วันเดือนปี ที่ผลิต, วันหมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน และ ปริมาณสุทธิ

วิดีโอ

แหนม หมูยอ กุนเชียง ตอน หมู่บ้านสมุนไพร เชียงใหม่

13/01/2549

ต้องไม่ใส่สี หากใช้วัตถูกันเสีย ต้องมีข้อความระบุไว้

วิดีโอ

บริโภคผักอย่างปลอดภัย ตอน หัตถกรรมทองเหลืองราชบุรี

13/01/2549

ลดสร้างพิษตกค้าง โดยการล้างผักด้วยน้ำยาล้างผัก แช่น้ำด่างทับทิม ให้น้ำสะอาดไหลผ่าน 2 นาที หรือกินผักที่ปลูกเองตามธรรมชาติจะดีที่สุด

วิดีโอ

ยาชุด ตอน ถักแปลญวณ พระนครศรีอยุธยา

13/01/2549

ยาชุดอันตรายผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการกินยาซ้ำซ้อน กินยาไม่ตรงกับโรค กินยาเกินขนาด กินยาเสื่อมคุณภาพ และมีอาการดื้อยา ฉะนั้นแล้วก่อนซื้อยา ควรปรึกษาเภสัชกรและซื้อยาที่มีเภสัชกรประจำ

วิดีโอ

ขายยาต้องมีใบอนุญาต ตอน ไม้ดอกไม้ประดับ อุบลราชธานี

13/01/2549

ร้านขายคุณภาพต้องมีใบอนุญาต และมีเภสัชกรประจำ

วิดีโอ

ยาลูกกลอน ตอน ข้าวซ้อม ปากโทก พิษณุโลก

13/01/2549

ซื้อยาที่มีทะเบียนยา ซื้อยาที่ร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจะปลอดภัยขากยาลูกกลอน

วิดีโอ

ชื่อสามัญทางยา ตอน กลึงไม้ตาล เพชรบุรี

13/01/2549

ชื่อสามัญทางยาจะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าใช้ยาชนิดไหนอยู่ จะได้ไม่ใช้ซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยงใช้ตัวยาที่แพ้ และเลือกซื้อยาที่ถูกกว่า (ชื่อสามัญทางยา คือชื่อที่ใช้เรียกชนิดของยาที่ออกฤทธิ์)

วิดีโอ

ยาแอสไพลิน ตอน กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ ปทุมธานี

13/01/2549

ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หญิงมีครรภ์ใกล้คลอด ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส ไข้เลือดออก แผลในกระเพาะอาหาร และ โรคหอบหืด

วิดีโอ

ก่อนกินยา ตอน ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ขอนแก่น

13/01/2549

อ่านฉลากให้เข้าใจ หากเป็นยาก่อนอาหาร ให้กินก่อน ครึ่งชั่วโมง ยาหลังอาหารให้กินหลังอาหารทันที ยาก่อนนอนให้กินหลังอาหาร 4 ชั่วโมง

วิดีโอ

ยาแก้ไอผสมโคเดอีน ตอน กลุ่มจักสาน อ่างทอง

13/01/2549

ไม่ควรใช้เกิน 7 วัน จะทำให้เกิดการดื้อยา ไปจนถึงติดยา เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ไม่ควรใช้

วิดีโอ