ยาคุม ค้นหาพบ 31 รายการ

“คนรู ฟินาเล่” ตอนที่5 คนรูกับยาคุมฉุกเฉิน!

09/06/2558

แอนิเมชั่นที่ทางสำยนักงานคระกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้บริโภคให้รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย คนรูคือชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใต้ดิน มีนิสัยซื่อและเชื่อ