โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 92 รายการ

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 2 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

17/03/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 2 เชิญพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดจำนวนกว่าร้อย พร้อมถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื

ข่าว

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 3 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

10/04/2560

อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 3 ถวายความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแด่พระสงฆ์เพื่อส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผ

ข่าว

อย. รวมพลแกนนำ อย.น้อย ภาคกลาง ร่วมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ลดความเสี่ยงโรค NCDs

24/04/2560

อย. เดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย จัดอบรมเครือข่ายแกนนำทั้งครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตภาคกลาง เพื่อนำรูปแบบการปรับเปลี

ข่าว

อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

25/04/2560

อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบ

ข่าว

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

27/04/2560

อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนในก

ข่าว

อย. ผนึกกำลังแกนนำ อย. น้อย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

02/05/2560

รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เดินสายลงพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเข้าใจ

ข่าว

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ห่างไกล NCDs

17/05/2560

อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ถวายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแด่พระสงฆ์ หวังผลให้พระสงฆ์มีส

ข่าว

อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ให้ผู้บริโภค

26/05/2560

อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรมให้ข้อมูล ทั้งการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ การรู้เท่าท

ข่าว

อย. เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เน้นใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารอย่างฉลาด เพื่อลดโรค NCDs ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย

29/05/2560

อย. เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เผยปี 2560 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน ประเดิมที่จังหวัดเชียงรายและชลบุรี หวังให้ชุมชนห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้ประโยชน์จากข้อ

ข่าว

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

31/05/2560

อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกันเป็นทีมและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนตนเอง

ข่าว