ค้นหาพบ 555 รายการ

ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)

23/11/2561

เป็นฉลากที่บังคับให้แสดงบนอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแลต ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ซึ่งฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากโภชนาก

อินโฟกราฟิก

ฉลากโภชนาการ (ต่อ)

23/11/2561

ฉลากโภชนาการ จะเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการ หรือต้องจำกัดกา

อินโฟกราฟิก

ฉลากโภชนาการ (ต่อ)

23/11/2561

ฉลากโภชนาการ เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้น ในกรอบสี่เหลี่ยม มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่ส

อินโฟกราฟิก

ฉลากโภชนาการ

23/11/2561

ฉลากโภชนาการ เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้น ในกรอบสี่เหลี่ยม มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่ส

อินโฟกราฟิก

ลดการบริโภคไขมัน

23/11/2561

· ลดการบริโภคไขมัน เพื่อป้องกันโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยแนะนำปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 ก

อินโฟกราฟิก

ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม

23/11/2561

· ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม เพื่อห่างไกลจากโรคอ้วน โดยปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศหญิงต้องการต่อวันประมาณ 1,600 - 2000 แคลอรี ส่วนปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศชายต้องการต่อวันประมาณ

อินโฟกราฟิก

ลดการบริโภคน้ำตาล

23/11/2561

· ลดการบริโภคน้ำตาล เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน ตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุ (กองโภชนา

อินโฟกราฟิก

บริโภคอย่างไร...ไม่เสี่ยงโรค NCDs

23/11/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่พบมากในประชากรของประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ คือ การบริโ

อินโฟกราฟิก

ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก

22/11/2561

- เสี่ยงหน้าพัง เสียโฉม รักษาไม่หาย - เสี่ยงอันตรายจากสารห้ามใช้ที่ลักลอบผสมในเครื่องสำอาง - เสียเงินฟรี ได้เครื่องสำอางไม่มีคุณภาพ - อาจไม่มีผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดอันตราย

อินโฟกราฟิก

ฉลากเครื่องสำอาง

22/11/2561

การเลือกซื้อเครื่องสำอางต้องใส่ใจอ่านฉลากทั้งก่อนซื้อและก่อนใช้ โดยเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ระบุรายละเอียดบนฉลากอย่างครบถ้วน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบ

อินโฟกราฟิก