ค้นหาพบ 551 รายการ

ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม

23/11/2561

· ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม เพื่อห่างไกลจากโรคอ้วน โดยปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศหญิงต้องการต่อวันประมาณ 1,600 - 2000 แคลอรี ส่วนปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศชายต้องการต่อวันประมาณ

อินโฟกราฟิก

ลดการบริโภคน้ำตาล

23/11/2561

· ลดการบริโภคน้ำตาล เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน ตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุ (กองโภชนา

อินโฟกราฟิก

บริโภคอย่างไร...ไม่เสี่ยงโรค NCDs

23/11/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่พบมากในประชากรของประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ คือ การบริโ

อินโฟกราฟิก

ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก

22/11/2561

- เสี่ยงหน้าพัง เสียโฉม รักษาไม่หาย - เสี่ยงอันตรายจากสารห้ามใช้ที่ลักลอบผสมในเครื่องสำอาง - เสียเงินฟรี ได้เครื่องสำอางไม่มีคุณภาพ - อาจไม่มีผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดอันตราย

อินโฟกราฟิก

ฉลากเครื่องสำอาง

22/11/2561

การเลือกซื้อเครื่องสำอางต้องใส่ใจอ่านฉลากทั้งก่อนซื้อและก่อนใช้ โดยเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ระบุรายละเอียดบนฉลากอย่างครบถ้วน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบ

อินโฟกราฟิก

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ต่อ)

22/11/2561

เพื่อประโยชน์ต่อการได้รับเครื่องสำอางที่ปลอดภัย มีการใช้ และเก็บรักษาเครื่องสำอางอย่างเหมาะสม จึงมีข้อแนะนำที่ควรรู้และพึงปฏิบัติ ดังนี้ - หากใช้เครื่องสำอางชนิดใดเป

อินโฟกราฟิก

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

22/11/2561

เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคนปกติใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีการใช้ในทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิด หนุ่มสาว หรือวัยชรา ใช้กับผิวกายภายนอก รวมทั้งช่องปาก เพื่อความสะอาด แ

อินโฟกราฟิก

กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี (ต่อ)

22/11/2561

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้ ซื้อยาที่มีฉลากยา และเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว แต่หา

อินโฟกราฟิก

กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี

22/11/2561

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้ ซื้อยาที่มีฉลากยา และเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว แต่หา

อินโฟกราฟิก

ความหมายของอักษรย่อและตัวเลขที่แสดงใน “เลขทะเบียนตำรับยา”

22/11/2561

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้ - เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว - เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่อ

อินโฟกราฟิก