ค้นหาพบ 391 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (391) วิดีโอ (391)

ยาวิเศษ (โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย)

01/01/2513

ยาวิเศษ (โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย) ยาวิเศษ ยามหัศจรรย์ รักษาได้ทุกโรค เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมะเร็ง สุดท้ายแล้วเสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาสในการรักษา อย่าหลงเชื่อง่ายกับโฆษณา

วิดีโอ