โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาพบ 92 รายการ

เริ่มแล้ว!! มหกรรม อย. น้อย ครบรอบ 15 ปีพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้นักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

05/07/2560

อย. เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมบูรณาการให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโครงการ อย. น้อย เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อร

ข่าว

สร้างความรู้คู่สุขภาพ อย. มอบรางวัลผู้ออกแบบสื่อความรู้ “พลังประชาชน สร้างคนสุขภาพดี”

17/08/2560

อย. ผนึกกำลังภาคประชาชน จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อความรู้ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “พลังภาคประชาชน สร้างคนสุขภาพดี” เพื่อ

ข่าว

อย. 4.0 รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

13/09/2560

อย. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารขอ

ข่าว

อย. 4.0 สร้างผลงานส่งผลดีต่อสุขภาพนักเรียน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

13/09/2560

จากภาพ : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประ

ข่าว

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญ

27/12/2560

เริ่มต้นสิ่งดี ๆ รับปีใหม่ เทศกาลมอบของขวัญให้แก่กัน อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อหรือจัดกระเช้าของขวัญด้วยตนเองจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลั

ข่าว

รวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรู้ พาเด็กไทยห่างไกลโรค

08/02/2561

อย. รวมพลังครู อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสัมมนา “ครู อย. น้อย ก้าวไกล พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs ( อย.น้อย ) เ

ข่าว

รวมพลังครู อย.น้อย ติวเข้มกิจกรรมสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีของเด็ก ลดความเสี่ยงโรค NCDs

19/04/2561

อย. ลุยพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย เดินหน้าจัดอบรมเครือข่าย แกนนำทั้งครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาพ

ข่าว

ผนึกกำลังแกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ เร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม

26/04/2561

อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบ

ข่าว

ปั้น “สายสืบ อย. น้อย” ช่วยตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาผิดกฎหมาย

04/05/2561

พร้อมเดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน จัดอบรมเครือข่ายแกนนำ ทั้งครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤต

ข่าว

อย. ชวนสมาชิก อย.น้อย กว่าหมื่นโรงเรียน เป็น “สายสืบ อย. น้อย” ร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

08/05/2561

อย. ชวน “สายสืบ อย. น้อย” ร่วมตรวจสอบ แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เพิ่มพลังเยาวชนทางโซเชียล พร้อมเดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ข่าว