ค้นหาพบ 555 รายการ

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ต่อ)

22/11/2561

เพื่อประโยชน์ต่อการได้รับเครื่องสำอางที่ปลอดภัย มีการใช้ และเก็บรักษาเครื่องสำอางอย่างเหมาะสม จึงมีข้อแนะนำที่ควรรู้และพึงปฏิบัติ ดังนี้ - หากใช้เครื่องสำอางชนิดใดเป

อินโฟกราฟิก

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

22/11/2561

เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคนปกติใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีการใช้ในทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิด หนุ่มสาว หรือวัยชรา ใช้กับผิวกายภายนอก รวมทั้งช่องปาก เพื่อความสะอาด แ

อินโฟกราฟิก

กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี (ต่อ)

22/11/2561

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้ ซื้อยาที่มีฉลากยา และเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว แต่หา

อินโฟกราฟิก

กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี

22/11/2561

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้ ซื้อยาที่มีฉลากยา และเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว แต่หา

อินโฟกราฟิก

ความหมายของอักษรย่อและตัวเลขที่แสดงใน “เลขทะเบียนตำรับยา”

22/11/2561

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้ - เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว - เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่อ

อินโฟกราฟิก

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยา

22/11/2561

ผลิตภัณฑ์ยา คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ รวมทั้งเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเ

อินโฟกราฟิก

อุจจาระเปลี่ยนสีที่เกิดจากยา

22/11/2561

สีที่ปกติของอุจจาระมาจากน้ำดีที่เป็นน้ำย่อยอาหารจากตับและถุงน้ำดี นอกจากนั้นยังขึ้นกับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป ซึ่งหมายรวมถึงยาบางชนิดก็สามารถทำให้อุจจาระเปลี่ยนสีได้ ตัวอย่างย

อินโฟกราฟิก

ฉลากมีประโยชน์ช่วยฉลาดบริโภค

22/11/2561

ช่วยให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์ไม่เก่าเก็บ ไม่หมดอายุสามารถหลีกเลี่ยงไม่บริโภคสิ่งที่อาจมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ - ช่วยตัดสินใจในด้านความคุ้มค่า สมราคาของผ

อินโฟกราฟิก

เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.)

22/11/2561

เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ความจริงแล้วเป็นรหัสของข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบย้อนกลั

อินโฟกราฟิก

ส่วนประกอบที่สำคัญของฉลากอาหาร

22/11/2561

- ชื่ออาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายทุกชนิดจะต้องแสดงชื่ออาหารบนฉลาก ซึ่งเป็นการแสดงชื่อสามัญที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ ช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร

อินโฟกราฟิก