ค้นหาพบ 152 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (152) Factsheet (152)

ป้องกันการโฆษณาหลอกลวงด้านสุขภาพอย่างไร

05/10/2560

ประชากรไทยพบปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและใส่ใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ในลักษณะหลอกลวง หรือโอ้อวดสรรพค

Factsheet

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สัญลักษณ์นี้เพื่อคนรักสุขภาพ

05/10/2560

ฉลาก คือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับอาหารที่คุ้มค่า สมประโยชน์ หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าข้อมูลบนฉลากช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปท

Factsheet

ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น บอกต่อ ลดเสี่ยงโรคภัย

05/10/2560

การอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับอาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปตรงตามความต้องการ เนื่องจากฉลากอาหารเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่จะบอกว่าอาหารนั้นผลิตที่ใด มีส่วนประกอบ วิธ

Factsheet

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา หรือแสดงข้อความบนฉลาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเป็นเครื่องสำอาง

23/05/2557

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา หรือแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเป็นเครื่องสำอาง

Factsheet

กลิ่นหอมในวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อันตรายที่มากับความหอม

28/04/2557

กลิ่นหอมในวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อันตรายที่มากับความหอม

Factsheet

บิ๊กอาย สวย เสี่ยง อันตราย

28/04/2557

บิ๊กอาย สวย เสี่ยง อันตราย

Factsheet

รอบคอบเรื่องคุมกำเนิด เลือกซื้อถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง

28/03/2557

รอบคอบเรื่องคุมกำเนิด เลือกซื้อถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง

Factsheet

เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับยาหยอดตา

28/03/2557

เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับยาหยอดตา

Factsheet

“ฟอร์มาลิน” อันตราย ห้ามใช้ในอาหาร

28/03/2557

“ฟอร์มาลิน” อันตราย ห้ามใช้ในอาหาร

Factsheet

ระวัง...สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร

28/03/2557

ระวัง...สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร

Factsheet