ฉลากทางเลือกสุขภาพ ค้นหาพบ 4 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (4) สื่อออนไลน์ (1)

สุขภาพดี ที่เราเลือกได้

24/04/2561

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ" สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้

สื่อออนไลน์

สุขภาพดีที่เราเลือกได้ ความยาว 30 วินาที

25/04/2561

บทสปอตวิทยุ คุณเกรียงไกร อุณหะนันทน์ ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้ ความยาว 30 วินาที เผยแพร่ในสถานีวิทยุทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า สื่อออนไลน์ สปอตวิทยุ คัตดาวน์เหลือ 30 วินาท

บทสารคดีวิทยุ ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้

25/04/2561

เสียงประกอบ : ดนตรีที่ทำให้รู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา เสียงผู้บรรยาย (ผู้ชาย) : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ สุขภาพดีที่เราเลือกได้ สุขภาพดีที่เราเลือกได้ ดังเช่น นักแสดงอาวุโส

ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้ความยาว 1 นาที

10/08/2561

บทสารคดีวิทยุ (สปอต) คุณเกรียงไกร อุณหะนันทน์ ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้ ความยาว 1 นาที เผยแพร่ในสถานีวิทยุทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า สื่อออนไลน์ เสียงประกอบ : ดนตรีที่ทำให