ฉลากทางเลือกสุขภาพ ค้นหาพบ 20 รายการ

สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ

27/12/2559

ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ บิ๊กซี ติวานนท์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และแนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าที่แสดงฉลากรวม พร้อมแนะการจัดกระเช้าด้วยต

ข่าว

อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ให้ผู้บริโภค

26/05/2560

อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรมให้ข้อมูล ทั้งการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ การรู้เท่าท

ข่าว

อย. เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เน้นใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารอย่างฉลาด เพื่อลดโรค NCDs ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย

29/05/2560

อย. เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เผยปี 2560 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน ประเดิมที่จังหวัดเชียงรายและชลบุรี หวังให้ชุมชนห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้ประโยชน์จากข้อ

ข่าว

ภาพข่าวอาหารปลอดภัยปี 2560

29/05/2560

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานงานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการอ

ข่าว

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย.ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้บริโภค

27/12/2560

จากภาพ : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. และสื่อมวลชนลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าด้วยผลิตภั

ข่าว

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้บริโภค

28/12/2560

จากภาพ : เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าด้วยผลิต

ข่าว

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้บริโภค

28/12/2560

จากภาพ : เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าด้วยผลิต

ข่าว

รวมพลังรัฐ - เอกชน ถกหามาตรการ ลดเค็ม ลดโรค

25/06/2561

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันผลักดันจัดทำเป้าหมายเชิงสมัครใจในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารสำเร็จรูป ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เครื่องปร

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

13/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่ว

ข่าว

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Logo)

26/11/2561

Good Health Starts Here (English) VDO Good Health Starts Here (subtitle : English) Article published(Health for All' project.) The video presentation of 'Developme