ยาพาราเซตามอล ค้นหาพบ 48 รายการ

อย. ห่วงคนไทยใช้ยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อ แนะวิธีใช้ยาอย่างถูกต้อง

06/12/2555

จากข้อมูลการใช้ยาพาราเซตามอลของคนไทยพบว่า ส่วนใหญ่มักใช้ยาพาราเซตามอลเกินกว่าปริมาณที่กำหนด เนื่องจากมองว่าเป็นยาพื้นฐาน มีความปลอดภัย และเข้าใจว่าสามารถรักษาได้ทุกอาการปวด ซึ่งในค

ข่าว

อย. แจง การทบทวนทะเบียนยาพาราเซตามอล มิให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้ยา

28/05/2557

จากข่าวสหรัฐทบทวนปริมาณยาพาราเซตามอล เกรงจะได้รับผลกระทบกับผู้ป่วย อย. เผยได้ตรวจสอบข้อมูลพบ USFDA ยกเลิกทะเบียนพาราเซตามอล เฉพาะยาสูตรผสมที่เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ (Prescription comb

ข่าว

อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น กรณียาพาราเซตามอล

29/10/2557

อย. ย้ำ ยาพาราเซตามอลยังปลอดภัย สามารถบริโภคได้เอง แต่ต้องระวังการกินยาซ้ำ หรือกินยา เกินขนาดโดยไม่รู้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้ อย. จึงเร

ข่าว

อย. เผย มาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล มิให้เกิดผลกระทบจากการใช้ยา

26/09/2559

อย. แจง ความคืบหน้ามาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล ล่าสุดคณะกรรมการยา เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตโฆษณายาพาราเซตามอล และแก้ไขข้อความคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับ

ข่าว

อย. ย้ำ ข่าวยาพาราเซตามอลมีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ อย่าแชร์ อย่าตระหนก

13/03/2560

อย.ย้ำอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวลวงในโลกออนไลน์ ข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสมาชูโป ไม่เป็นความจริง ยาที่เป็นข่าวดังกล่าวไม่มีทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย ไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายได

ข่าว

ยาพาราเซตามอลใช้ถูกวิธี ชีวีปลอดภัย

05/01/2558

-การใช้ยาพาราเซตามอล อย่างเหมาะสมขนาด 500 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 เม็ด (500มิลลิกรัม)ทุก 4 ชั่วโมง หากรับประทาน 2 เม็ด (1,000 มิลลิกรัม)ให้รับประทานทุก 6 ชั่วโมง ในแต่ละวันไม

อินโฟกราฟิก

ยาพาราเซตามอลใช้ถูกวิธีชีวีปลอดภัย

30/03/2559

ยาพาราเซตามอลใช้ถูกวิธีชีวีปลอดภัย

อินโฟกราฟิก

อย่าเชื่อ... ข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัส ไม่เป็นความจริง!!!

23/03/2560

จากกรณีที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสมาชูโป ว่า ห้ามกิน ยาพาราที่เขียนว่า P-500 บนแผง เพราะมีไวรัสมาชูโปปนเปื้อนในยาพาราเซตามอล แบบ 500 mg ที่มีอัน

การใช้ยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

08/06/2560

สืบเนื่องจากปัญหาในการใช้ยาพาราเซตามอล อันได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา ผลข้างเคียง เช่น เกิดพิษต่อตับ การใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใ

การใช้ยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

08/06/2560

สืบเนื่องจากปัญหาในการใช้ยาพาราเซตามอล อันได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา ผลข้างเคียง เช่น เกิดพิษต่อตับ การใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใ

อินโฟกราฟิก