สัญลักษณ์ทางโภชนาการ ค้นหาพบ 4 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (4) Factsheet (1) ข่าว (2)

ฉลากจีดีเอ สัญลักษณ์ทางโภชนาการ ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพ

11/06/2557

ฉลากจีดีเอ สัญลักษณ์ทางโภชนาการ ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพ

ฉลากโภชนาการ GDA เข้าใจง่าย บังคับใช้แล้ว

30/05/2554

จากสถานการณ์การบริโภคอาหารของคนไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะโภชนาการเกินที่สูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายที่เน้นลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม และต้องการให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีด้ว

ข่าว

ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA บนฉลากอาหารแล้ว

08/06/2554

อย. ประกาศให้ใช้ฉลากโภชนาการแบบ GDA โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 นี้ พร้อมให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม กับผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกร

ข่าว