ส่งเสริมยาสมุนไพร ค้นหาพบ 2 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (2) ข่าว (2)

อย.ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน

14/01/2556

อย. มีนโยบายที่จะส่งเสริมยาสมุนไพร และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรไทยตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตยาที่ดี(GMP) อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่ง

ข่าว

อย. ยกระดับการผลิตยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันรองรับ AEC นำสื่อลงพื้นที่ศึกษาดู

03/07/2557

อย. เดินหน้าส่งเสริมยาสมุนไพร และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการผลิตยาที่ดี (GMP) พร้อมพัฒนาให้ผู้ผลิตยาทุกระดับผลิตยาให้ได้มาตรฐานสากล (PIC/S GMP) อันจ

ข่าว