หน้ากากอนามัย ค้นหาพบ 14 รายการ

อย. แจง กรณีหน้ากากอนามัย

17/01/2562

อย. แจงหน้ากากอนามัยเฉพาะชนิดที่ใช้ทางการแพทย์จะอยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ปัจจุบันมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทย ประมาณ 10 แห่ง ส่วนหน้ากากอนามัย N95 มีผู้ผลิต 1 ราย และผู้

ข่าว

สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง

12/02/2561

หลังจากที่โรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจอย่างซาร์ส , ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้น แต

อินโฟกราฟิก

สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง

12/02/2561

หลังจากที่โรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจอย่างซาร์ส , ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้น แต

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เลือกแบบไหน?.ใช้อย่างไรถูกต้อง (บทวิทยุ 5 นาที)

30/07/2552

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เลือกแบบไหน?.ใช้อย่างไรถูกต้อง (บทวิทยุ 5 นาที)

สะอาดทั้งบ้าน ปลอดภัยทั้งคน แนะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอย่างปลอดภัย

27/12/2554

หลังน้ำท่วม นอกจากการตรวจตราซ่อมแซมส่วนของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่แช่อยู่ในน้ำนานแรมเดือนว่ายังแข็งแรง ไม่เสียหาย อีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ “การดูแลทำความสะอาดบ

ข่าว

อย. เตือน เข้าหนาว ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด

24/11/2553

ถึงแม้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีจำนวนลดน้อยลง แต่การเฝ้าระวังยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลรวม 3 สายพันธุ์ ฉีดใ

ข่าว

อย. เตือน!! อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์

02/02/2562

อย. เตือน อย่านำผ้าอนามัยมาใช้ประกบกับหน้ากากอนามัย เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเกิดอันตรายจากสารที่เป็นส่วนผสมในผ้าอนามัย ก่อให้เกิดการแพ้ และอาจระคายเคืองทางเดินหายใจได้

ข่าว

สธ. ร่วมปกป้องสุขภาพจากปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก ให้ความรู้และส่งมอบหน้ากากให้กลุ่มเสี่ยง

05/02/2562

กระทรวงสาธารณสุข โดย ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพประชาชนให้ความสำคัญกับมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา

ข่าว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2555 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2555

16/09/2556

เรื่องเด่นประจำฉบับ - หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ - นานาสาระเกี่ยวกับปลวกและวิธีการป้องกันกำจัดปลวก - ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

E-BOOK

วัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

20/11/2561

การฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะประเทศที่เรา กำลังจะเดินทางไปมีโรคติดต่อประจำถิ่นหรืออาจเกิดโรคระบาดบางอย่างอยู่ หากผู้เดินทางไ

อินโฟกราฟิก