อนุญาตผลิตภัณฑ์ ค้นหาพบ 50 รายการ

อย.ปรับระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร รวดเร็ว ฉับไว ด้วยการจองคิวผ่านระบบออนไลน์

27/05/2558

อย.ปรับปรุงระบบใหม่วิธีการให้บริการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สามารถกำหนดวันเวลาได้ และลดปัญหาเวลาการรอคอย โดยพัฒนาการบริการด้วย ระบบนัดหมายล่วง

ข่าว

อย. ปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ นำระบบ E-submission มาใช้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้ผู้ประกอบการ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.58

21/12/2558

อย. สนองนโยบายรัฐ รุดปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารให้ทันสมัย สำหรับอาหาร ที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.5 (ปกติ) สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E

ข่าว

อย. เดินหน้า ใช้มาตรา 44 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพคุ้มครองประโยชน์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

10/01/2560

หลังพบปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า อย. ได้เสนอปัญหาแก่นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อออกคำสั่งในกา

ข่าว

อย. จัดเต็ม ใช้ระบบ E-submission กับอาหารทุกกลุ่มเปิดเวทีแนะผู้ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์

29/06/2560

อย. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขออนุญาตทางออนไลน์ผ่านระบบ E-submission ครอบคลุมกลุ่มอาหารทุกประเภทแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูก

ข่าว

อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

10/08/2560

สธ. เผย ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อย. เริ่มระบบใหม่ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในก

ข่าว

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ งานบริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อย.

25/01/2561

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพองค์กรของ อย. เผยถึงความสำเร็จงานของ อย. ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งการคุ้มคร

ข่าว

ครบรอบ 1 ปี อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

30/08/2561

ครบ 1 ปี อย. นำระบบใหม่ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ส

ข่าว

2 ขั้นตอนขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารแบบใหม่ อนุมัติง่ายๆ ใน 20 วัน

09/08/2556

พลิกโฉมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารโดยอาหารยังปลอดภัยแต่ง่ายกว่าเดิม

อินโฟกราฟิก สื่อออนไลน์

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

14/09/2560

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

วิดีโอ

อย.เพิ่มช่องทางใหม่ “คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาตกับ อย.”

11/05/2554

เพื่อเป็นการให้บริการที่รวดเร็วฉับไวและคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ติดขัดหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับ การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอา

ข่าว