เนื้อวัวฉีดไขมัน ค้นหาพบ 1 รายการ

เลือกหมวดหมู่

ทั้งหมด (1) ข่าว (1)

แจง ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เนื้อวัวฉีดไขมันได้รับอนุญาตกับ อย. ความปลอดภัยขึ้นกับสารที่ฉีด

05/10/2561

อย. เผยข้อมูล ขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เนื้อวัวฉีดไขมันได้รับอนุญาตจาก อย. แต่ได้วางแนวทางพิจารณาไว้แล้ว โดยสารที่ฉีดต้องมีความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุ

ข่าว