โรค NCDs ค้นหาพบ 104 รายการ

อย. จับมือ สถาบันโภชนาการ ลงนาม MOU พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายบนฉลากอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

10/09/2558

อย. สนองนโยบาย รมว.สธ. คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รุดจับมือ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่ง

ข่าว

15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

02/02/2560

อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย. น้อย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้เย

ข่าว

อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

25/04/2560

อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบ

ข่าว

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

27/04/2560

อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนในก

ข่าว

อย. ผนึกกำลังแกนนำ อย. น้อย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

02/05/2560

รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เดินสายลงพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเข้าใจ

ข่าว

เริ่มแล้ว!! มหกรรม อย. น้อย ครบรอบ 15 ปีพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้นักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

05/07/2560

อย. เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมบูรณาการให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโครงการ อย. น้อย เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อร

ข่าว

รวมพลังครู อย.น้อย ติวเข้มกิจกรรมสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีของเด็ก ลดความเสี่ยงโรค NCDs

19/04/2561

อย. ลุยพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย เดินหน้าจัดอบรมเครือข่าย แกนนำทั้งครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาพ

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

13/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่ว

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

14/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโ

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

15/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วย

ข่าว