โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ค้นหาพบ 176 รายการ

เด็กไทยต้องไม่ติดหวาน เกิดโทษโรคถามหา

28/01/2558

-โรคฟันผุ -โรคอ้วน -ถูกเพื่อนล้อเลียน ขาดความมั่นใจในสังคม การเรียนตกต่ำ -สมองเติบโตได้ไม่ดี -การทำงานของตับผิดปกติ -โรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื

อินโฟกราฟิก

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

15/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วย

ข่าว

ระวัง! กินเค็มมาก เสี่ยงเกิดโรคมาก

30/05/2559

เค็มน้อยโรคน้อย กินเค็มมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุ -ไตทำงานหนักขึ้น -ความดันโลหิตสูง -โรคเรื้อรังอื่น ๆ ปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับ ไม่เกินต่อวัน (มิลลิกรัม) -คนทั่วไป 2,400 มิลลิกร

อินโฟกราฟิก

ฉฉฉ เคล็ดไม่ลับกับการเลือกขนม

07/06/2559

-ฉลาก อ่านฉลากทุกครั้งก่อนเลือกซื้อ เลือกบริโภค -ฉลาด ฉลาดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกาย -เฉลียวใจ ตรวจสอบดูสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ โทษของการกินขนมมากเกิน 1.อ

อินโฟกราฟิก

กินอย่างไร ห่างไกล “คอเลสอเตอรอล”

17/05/2560

จากกรณีที่มีส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่อ้างถึงบทความว่า คอเลสเตอรอลไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อร่างกาย และไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจและสมอง แถมยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วยน

อินโฟกราฟิก

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ห่างไกล NCDs

17/05/2560

อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุข” ถวายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแด่พระสงฆ์ หวังผลให้พระสงฆ์มีส

ข่าว

สธ. เปิดตัวโมเดลสื่อต้นแบบปรับพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเยาวชนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

26/11/2561

สธ. ดึงแนวคิด Education 4.0 สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เข้าถึงเยาวชน โดยนำความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย เริ่มใช้นำร่องก

ข่าว

ลดการบริโภคน้ำตาล

23/11/2561

· ลดการบริโภคน้ำตาล เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน ตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุ (กองโภชนา

อินโฟกราฟิก

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

29/03/2559

ปกติไม่ควรกินเกลือเกิน 5 กรัม ต่อวัน(หรือเทียบได้กับน้ำปลา 3 ช้อนชา) แต่คนไทยเรากินเกลือ 10.8 กรัม ต่อวัน ทำให้คนไทย 20 ล้านคนเป็นโรคเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 40,000 คน เสียชีว

อินโฟกราฟิก

ลดหวาน ลดโรค

29/03/2559

-ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวัน เด็กและผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 16 กรัม หรือ 4 ช้อนชา วัยรุ่นหญิง ชาย อายุ 14 - 25 ปี ไม่เกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา -กินหวานมาก เสี่ยงต่อโรค

อินโฟกราฟิก