Dextromethorphan ค้นหาพบ 2 รายการ

Dextromethorphan กับการนำยาไปใช้ทางที่ผิด อาจถึงตาย

04/12/2561

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) เป็นยาลดอาการไอ โดยเฉพาะไอแบบไม่มีเสมหะ ขนาดยาปกติ คือ 15-30 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง และขนาดยาต่อวันสูงสุด คือ 120 mg ซึ่งในขนาดยาปกติจะไม่เป็น

เช็ก ชัวร์ แชร์

Dextromethorphan กับการนำยาไปใช้ทางที่ผิด อาจถึงตาย

29/11/2561

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) เป็นยาลดอาการไอ โดยเฉพาะไอแบบไม่มีเสมหะ ขนาดยาปกติ คือ 15-30 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง และขนาดยาต่อวันสูงสุด คือ 120 mg ซึ่งในขนาดยาปกติจะไม่เป็น

อินโฟกราฟิก