Healthier Choice ค้นหาพบ 53 รายการ

สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice)

23/11/2561

เป็นสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่อ

อินโฟกราฟิก

เลือกกระเช้าปีใหม่ที่ติดฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) กันเถอะ

19/12/2561

เผลอแปปเดียว ก็จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้ว ได้เวลาเลือกของขวัญวันปีใหม่กันแล้วล่ะ ซึ่งของขวัญที่เป็นที่นิยมในทุก ๆ ปี ก็คงหนีไม่พ้นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเราจะมีหลักการเลือกกระเช้าย

อินโฟกราฟิก

สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

31/08/2559

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่อ

ข่าว

รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) บรรจุในกระเช้าและการบริโภค

04/12/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วย

ข่าว

ต้อนรับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

06/12/2561

รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อ

ข่าว

สธ. ปฏิบัติภารกิจ รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

07/11/2561

สธ. ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมต่อส

ข่าว

อย. แนะผู้บริโภค รับปีใหม่ เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสัญลักษณ์ “Healthier Choice” เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ห่างไกลโรค NCDs

06/12/2559

อย. แนะผู้บริโภค รับปีใหม่ เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “Healthier Choice” เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ห่างไกลโร

ข่าว

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ

01/03/2560

อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย จัดงานเปิดตัวรถแอร์โดยสารสาธารณะเที่ยว

ข่าว

การเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตอนที่ 2 สัญลักษณ์ Healthier Choice

01/11/2560

การเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตอนที่ 2 สัญลักษณ์ Healthier Choice

อย. ชวนคิด ตอน สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

27/10/2560

อย. มาชวนคิด ว่าผู้บริโภคจะเคยเห็น หรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier Choice กันหรือไม่ ? และผู้บริโภคจะทราบหรือไม่ว่าสัญลักษณ์นี้มีไว้เ