NCDs ค้นหาพบ 107 รายการ

บริโภคอย่างไร...ไม่เสี่ยงโรค NCDs

23/11/2561

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่พบมากในประชากรของประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ คือ การบริโ

อินโฟกราฟิก

สานพลังครู อย.น้อย พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs

18/01/2562

อย. รวมพลครู อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “รวมพลังครู อย.น้อยส่งต่อความรู้ สู่เด็กไทย ให้ห่างไกลโรค NCDs” ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโร

ข่าว

อย. มุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก จัดโครงการ อย. Fit & Firm ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ต้านโรค NCDs

07/02/2562

อย. รวมพลคนรักสุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการ อย. Fit & Firm ภายใต้แนวคิด เข้า – ออก อย่างไรให้แข็งแรง ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

13/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่ว

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

15/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วย

ข่าว

15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน ห่างไกลโรค NCDs

02/02/2560

อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย. น้อย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หวังให้เย

ข่าว

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

27/04/2560

อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนในก

ข่าว

อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

14/11/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโ

ข่าว

อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs

25/04/2560

อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างฐานเยาวชนที่เข้มแข็ง ส่งต่อความรู้สู่ครอบ

ข่าว

รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) บรรจุในกระเช้าและการบริโภค

04/12/2561

อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วย

ข่าว