sildenafil ค้นหาพบ 5 รายการ

สุขเทียม เสี่ยงอันตราย

03/11/2557

สุขเทียม เสี่ยงอันตราย ผลข้างเคียงของซิลเดนาฟิล

อินโฟกราฟิก

สุขเทียม เสี่ยงอันตราย !!

30/03/2559

สุขเทียม เสี่ยงอันตราย !!

อินโฟกราฟิก

“ซิลเดนาฟิล” ยาที่ลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์อาหาร

28/12/2559

ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเว็บไซต์กับการโฆษณาเชิญชวนให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรง ฟิตเปรี๊ยะ ทนทาน โดยเฉพาะจำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณา

สื่อออนไลน์

ซิลเดนาฟิล กับผลข้างเคียงที่ถึงตาย

19/12/2561

Sildenafil จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ คือต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อยาเท่านั้น โดยมีข้อบ่งใช้ คือ ใช้รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และรักษาความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงของปอดสูง ยาซิลเด

อินโฟกราฟิก

3 วิธีอัพสกิลพ่อบ้านใจกล้า แบบไม่พึ่งพายาปลุกเซ็กส์

03/04/2560

ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเว็บไซต์กับการโฆษณาเชิญชวนให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรง ฟิตเปรี๊ยะ ทนทาน โดยเฉพาะจำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าเห