ติดต่อเรา

ส่งเลย
02-5907118
wisanu@fda.moph.go.th
www.thaigdplabel.com
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รถเมล์
มาทางถนนติวานนท์
สาย 545, 32, 33, 63, 90, 97, 114, 505, 18
มาทางถนนงามวงศ์วาน
สาย 63, 69, 104, 114, 134, 191, 545ia
รถยนต์