Animation Detail - oryor.com 

Animation

โครงการอาหารปลอดภัย เรื่องฉลากหวาน มัน เค็ม ตอนที่ 1 อ้วนจัง...ทำไงดี

เด็ก ๆ ชอบกินขนม แต่ไม่อยากถูกเพื่อนล้อว่าอ้วน อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าฉลากจีดีเอ (ฉลาก GDA) ที่อยู่ด้านหน้าซองขนมสิ รู้วิธีการอ่าน สามารถนำมาใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดน้ำหนักได้