Animation Detail - oryor.com 

Animation

โครงการอาหารปลอดภัย เรื่องการปกป้องสิทธิผู้บริโภค ตอนที่ 4 รู้วินัย ใส่ใจอาหารการกิน

รอบตัวเรามีอาหารที่ไม่ปลอดภัยวางขายปะปนอยู่ ทั้งหน้าโรงเรียน ริมถนน หรือในตลาด หากเรากินอาหารเหล่านี้เข้าไปมาก ๆ ก็จะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เด็ก ๆ มาดูวิธีระวังตัวและแก้ไขเมื่อโดนเอาเปรียบกันได้